Σάββατο, 28 Μαΐου 2016

ούκ ένι δούλος ουδέ ελεύθερος ....


Ποιός μίλησε γιά ελευθερία πιό καθαρά από τον απόστολο Παύλο;


''Τη ελευθερία η Χριστός ημάς ηλευθέρωσε ,στήκετε, και μη πάλιν ζυγώ δουλείας ενέχεσθε.''
                                                                                                                [  πρός Γαλάτας ]

Ού τό Πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία
                          [ πρός Κορινθίους ]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου