Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

ὁ ἅγιος Νικόλαος Τέσλα ὁ ἐκ Σερβίας

«Βίος τοῦ ἐν ἁγίοις ἡμῶν οἰκουμενικοῦ πατρός τῶν Θετικῶν Ἐπιστημῶν, ὁ μέγας Προμυθεύς καί Προστάτης: τοῦ Ἐναλασσόμενου Ἡλεκτρισμοῦ ἤ καί Ἡλεκτρομαγνητισμοῦ, τῶν ραδιοκυμάτων, τοῦ MRI, τοῦ Wifi, τῆς ρομποτικῆς καθῶς καί τοῦ ραδιοφώνου καί ἄλλων πολλῶν τινῶν ἐφευρέσεων, ὁ ἅγιος Νικόλαος Τέσλα ὁ ἐκ Σερβίας, εὐλόγησον πάτερ...»

Συγχαρητήρια στούς ἀδελφούς μας ἐκ Σερβίας διά τήν τιμητική ἀπεικόνιση
 καί τήν σημαντική Ἁγιογραφία τοῦ σύγχρονου καί Μεγίστου ἐπιστήμονος (σαφέστατα μεγαλύτερου καί ἀπό τόν Ἀινστάϊν) πού ἔζησεν ὡς Ἀσκητής.

Ὁ Τέσλα ἦτο ἁπό ἁγία ἱερατικήν οἱκογένεια, ὁ πατέρας τοῦ Κληρικός, ἡ πρεσβυτέρα μητέρα του ἦτο θυγατέρα Κληρικοῦ ἀλλά τό ἀξιοσημείωτον εἶναι, ὅτι ἡ μητέρα του Νικολάου Τέσλα ἦτο πολύ Χαρισματούχα ὡς Χριστιανή. Χαρίσματα πού φαίνεται, ἐκληρονόμησεν ὁ υἱός της Νικόλαος.

Εἴθε ἡ Ἐκκλησία τῆς Σερβίας, νά τόν Ἁγιοκατατάξη εἰς τόν χωρό τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας, εἰς πείσμα τῶν Ἀθέων καί Ἀντιχρίστων ἐπιστημόνων.

Παναγιώτης Νούνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου